Elektronski zajem in obdelava podatkov

Storitev vključuje skeniranje oz. digitalizacijo dokumentov in izvoz podatkov v ustrezno elektronsko obliko. Sistem za avtomatsko prepoznavanje in razčlembo vsebine omogoča shranjevanje in pripravo podatkov za proces personalizacije PVC kartic ali za nadaljnje obdelave podatkovnih baz.

MSNO