Brezkontaktne kartice – RFID, NFC

Brezkontaktne kartice se uporabljajo predvsem za identifikacijo na daljavo, kot predplačniške kartice in predvsem za registracijo delovnega časa, vstop v prostore, garažne hiše, kot smučarske karte, ipd. Opremljene so z mikroprocesorskim čipom in anteno,
pri komunikaciji s čitalnikom pa ne potrebujejo fizičnega kontakta. Primerne so za uporabo pri RFID aplikacijah in NFC aplikacijah. Na voljo so tudi hibridne kartice, ki združujejo več tehnologij, kartica je tako lahko opremljena s kontaktnim
in brezkontaktnim čipom, ki med seboj nista povezana. Na voljo pa so tudi t.i. dual-interface kartice, ki imajo vgrajen samo en pametni čip, omogočajo pa dostop tako preko kontaktnega čipa ali brezkontaktne antene.

MSNO