Kartice s kontaktnim čipom

Kartice s kontaktnim čipom delimo na pomnilniške, brez lastnega procesorja in na pametne kartice (smart card) z mikroprocesorskim čipom. Čip kartice se med seboj razlikujejo glede na namen, zmogljivost in tehnološko zasnovo. Zahtevnejša oblika čip kartice
omogoča poleg hranjenja podatkov in potrdil (certifikatov) tudi procesiranje podatkov in izvajanje kriptografskih funkcij na sami kartici. Kartice s kontaktnim čipom so najpogosteje uporabljene na področju bančništva in telekomunikacij, saj z
visoko stopnjo zaščite zagotavljajo zelo varne transakcije.

MSNO